cadeautjes voor klein en groot
      snelle verzending
          gratis verzenden vanaf € 70,-
              gratis inpakservice

Facebook Instagram


Privacy beleid


Over het privacybeleid

Creation Cadeau Artikelen geeft veel om jouw privacy. Daarom worden jouw gegevens uitsluitend verwerkt die nodig zijn voor (het verbeteren van) de dienstverlening en wordt zorgvuldig omgegaan met de informatie die Creation Cadeau Artikelen over jou en jouw gebruik heeft verzameld. Creation Cadeau Artikelen stelt jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de webwinkel en de daarop ontsloten dienstverlening van Creation Cadeau Artikelen. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.
Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door Creation Cadeau Artikelen wordt verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook wordt aan je uitgelegd op welke wijze we jouw gegevens opslaan, hoe we jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan Creation Cadeau Artikelen verstrekte persoonsgegevens.
Als je vragen hebt over dit privacybeleid kun je contact opnemen met mij (Chantal van Kempen), je vind de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid.


Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze Creation Cadeau Artikelen jouw gegevens verwerkt, waar deze worden opgeslagen, welke beveiligingstechnieken worden gebruikt en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Webwinkelsoftware

Opencart

De webwinkel van Creation Cadeau Artikelen is ontwikkeld met software van Opencart, Creation Cadeau Artikelen heeft gekozen voor webhosting van WebRuimte Hosting. Persoonsgegevens die je ten behoeve van de dienstverlening aan Creation Cadeau Artikelen beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WebRuimte Hosting heeft toegang tot jouw gegevens om Creation Cadeau Artikelen (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WebRuimte Hosting is op basis van de overeenkomst die Creation Cadeau Artikelen met hen heeft gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.


Webhosting

Vimexx

Creation Cadeau Artikelen neemt webhosting en e-maildiensten af van Vimexx. Vimexx verwerkt persoonsgegevens namens Creation Cadeau Artikelen en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Vimexx heeft passende, technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Vimexx is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.


Vimexx

Voor regulier zakelijk e-mailverkeer maakt Creation Cadeau Artikelen gebruik van de diensten van Vimexx. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en de gegevens van Creation Cadeau Artikelen zoveel mogelijk te voorkomen.
Vimexx heeft geen toegang tot het postvak van Creation Cadeau Artikelen en al het e-mailverkeer is vertrouwelijk.


Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in webwinkel Creation Cadeau Artikelen wordt gebruik gemaakt van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken, om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Beoordelingen

WebwinkelKeur

Reviews worden via het platform van WebwinkelKeur verzameld. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met Creation Cadeau Artikelen, zodat de review aan jouw bestelling kan worden gekoppeld. WebwinkelKeur publiceert jouw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat Creation Cadeau Artikelen jou uitnodigd om een review achter te laten, wordt jouw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur gedeeld. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel jou uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor heeft Creation Cadeau Artikelen aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.


Verzenden en logistiek

PostNL en DHL

Plaats je een bestelling bij Creation Cadeau Artikelen dan is het de taak van Creation Cadeau Artikelen om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Creation Cadeau Artikelen maakt binnen Nederland gebruik van de diensten van PostNL en voor België en Duitsland van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat Creation Cadeau Artikelen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL of DHL deelt. PostNL en DHL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL of DHL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL of DHL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


Facturatie en boekhouden

Wij gebruiken geen software voor facturatie en boekhouding

Voor het bijhouden van de administratie en boekhouding van Creation Cadeau Artikelen wordt geen gebruik gemaakt van diensten, dit wordt door mij zelf schriftelijk bijgehouden en bewaard binnenshuis in een eigen administratie. Jouw naam, adres, woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling wordt niet met anderen gedeeld. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. jouw persoonsgegevens worden beschermd opgeslagen. Creation Cadeau Artikelen is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Creation Cadeau Artikelen gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Creation Cadeau Artikelen gebruikt jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van de dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Creation Cadeau Artikelen gebruikt jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met Creation Cadeau Artikelen deelt worden deze alleen opgeslagen om op een later moment contact met je op te nemen indien nodig, hiervoor vraagt Creation Cadeau Artikelen dan jouw expliciete toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Creation Cadeau Artikelen of een eed of wettelijke verplichting.


Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door webwinkel Creation Cadeau Artikelen worden verwerkt met het doel de dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Creation Cadeau Artikelen op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is Creation Cadeau Artikelen gedwongen jouw gegevens te delen, maar Creation Cadeau Artikelen zal zich binnen de mogelijkheden die de wet biedt daartegen verzetten.


Bewaartermijnen

Jouw gegevens worden bewaard zolang je klant bent van Creation Cadeau Artikelen. Dit betekent dat Creation Cadeau Artikelen jouw klantprofiel bewaart totdat je aangeeft dat je niet langer van de diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient Creation Cadeau Artikelen facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaard blijven. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die Creation Cadeau Artikelen naar aanleiding van jouw opdracht heeft vervaardigd.


Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens Creation Cadeau Artikelen worden verwerkt. Hieronder wordt uitgelegd welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel stuurt Creation Cadeau Artikelen om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij mij reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal Creation Cadeau Artikelen je vragen je te legitimeren. Creation Cadeau Artikelen houdt een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreert Creation Cadeau Artikelen geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die binnen de systemen van Creation Cadeau Artikelen gehanteerd blijven.
Je hebt ten alle tijden het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt worden door Creation Cadeau Artikelen.


Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die verwerkt worden door Creation Cadeau Artikelen en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan Creation Cadeau Artikelen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik jou op het bij mij bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens heb opgeslagen.


Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die Creation Cadeau Artikelen verwerkt en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan Creation Cadeau Artikelen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik jou op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die Creation Cadeau Artikelen verwerkt die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan Creation Cadeau Artikelen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik jou op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die Creation Cadeau Artikelen verwerkt en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan Creation Cadeau Artikelen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik jou op het bij mij bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die Creation Cadeau Artikelen heeft verwerkt of in opdracht van Creation Cadeau Artikelen door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Creation Cadeau Artikelen in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Creation Cadeau Artikelen. Als je bezwaar maakt zal Creation Cadeau Artikelen onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is je bezwaar gegrond dan zal Creation Cadeau Artikelen afschriften en/of kopieën van gegevens die Creation Cadeau Artikelen verwerkt aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Creation Cadeau Artikelen verwerkt jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met mij (Chantal van Kempen).


Cookies

Google Analytics

Via onze webwinkel worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Creation Cadeau Artikelen gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de webwinkel gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Creation Cadeau Artikelen heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.


Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.


Wijzigingen in het privacybeleid

Creation Cadeau Artikelen behoudt ten alle tijden het recht dit privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop Creation Cadeau Artikelen reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerkt, dan wordt je daar per e-mail van op de hoogte gebracht.


Contactgegevens

Creation Cadeau Artikelen
Chantal van Kempen

Begoniastraat 24
6101LX Echt Nederland
T 0612991158
E contact@creationcadeauartikelen.nl